You seem to be from another country than Sweden. Do you want to browse the site in English?

SvenskaEnglish

Stöd och bidrag

Evenemang som bedöms vara extra viktiga för staden kan söka stöd.

De ärenden som bereds till Beslutsgruppen skall följa nedan angivna kriterier. Evenemangslotsen kan vara ett stöd i att ta fram en komplett ansökan.

Kriterier

Evenemanget ska:

 1. Bidra till Uppsalas ekonomiska tillväxt samt potential för utveckling
 2. Bidra till att öka besöksantal och årsbeläggning över året
 3. Bidra till att stärka varumärket Uppsala
 4. Stärka varumärket Uppsala genom medial synlighet
 5. Vara unikt
 6. Verka för Uppsalas långsiktiga hållbarhet
 7. Lämna bestående värden i staden och bidra till destinationsutveckling
 8. Engagera den kommunala organisationen i god tid innan genomförandet

Läs mer om kriterierna i beslutsunderlaget (dotx, 682kB) 

Processen

Beslut om evenemang för 2018 är fattade.

Deadline för 2019 års evenemang (samt kommande år) är 28 februari 2018.

Evenemangslotsens grundtjänster står till förfogande under hela året.

 1. Arrangören tar kontakt med evenemangslotsen på Destination Uppsala
 2. Med stöd av evenemangslotsen levererar arrangören ett beslutsunderlag för beredning hos Destination Uppsala
 3. Beredning av evenemanget för beslut
 4. Beslut tas av en Beslutsgrupp
 5. Beslut meddelas arrangören
 6. Eventuellt avtal skrivs med arrangören

+
Start / Möten och evenemang / Stöd och bidrag