You seem to be from another country than Sweden. Do you want to browse the site in English?

SvenskaEnglish

Marknad

Verksamhetsområdet Marknad ansvarar för bolagets kommunikation och projektledning.

Destination Uppsalas marknadsavdelning har det övergripande ansvaret för bolagets kommunikation och Varumärke Uppsala. Vi arbetar också med projektledning och marknadsföring av bolagets interna och externa uppdrag.

Projektledning

Destination Uppsala har god kompetens inom projektledning. Några exempel på de uppdrag som bolaget projektleder är Kulturnatten, Nationaldagen och Student Uppsala.

Kommunikation

Marknadsavdelningen arbetar med övergripande marknadsstrategier för bolaget och destinationen, den externa marknadsföringen av Varumärke Uppsala och har det kommunikativa ansvaret för de uppdrag som bolaget projektleder. Vi säkerställer att rätt budskap kommuniceras till rätt målgrupp, i rätt kanal och vid rätt tillfälle.

Utöver detta ansvar vi också för bolagets övergripande kommunikation i form av sociala medier, webb, nyhetsbrev och Destinationsdagen.

Varumärke Uppsala

Huvudansvaret för det övergripande platsvarumärket och varumärkesutvecklingen ligger numera på Kommunledningskontoret och staben för kommunikation inom Uppsala kommun. Just nu pågår ett arbete att revidera platsvarumärket, den uppdaterade varumärkesplattformen med tillhörande grafisk profil kommer att implementeras under början av 2017. Mer information kommer inom kort.

Här kan du också ta del av våra varumärkesmätningar

Kontakt

Kontakta marknad


+
Start / Organisation / Marknad