You seem to be from another country than Sweden. Do you want to browse the site in English?

SvenskaEnglish

Statistik

Destination Uppsala är sakkunnig åt Uppsala kommun i frågor som rör besöksnäringen. För att följa utvecklingen inom besöksnäringen används den statistik som Statistiska Centralbyrån och Tillväxtverket sammanställer.

Antal gästnätter på hotell, vandrarhem och i stugbyar och camping

Destination Uppsala prenumerar på SCB:s inkvarteringsstatistik för hotell, vandrarhem, stugby och camping. Den finns tillgänglig efter ca fem-sex veckor efter föregående månadsskifte och publiceras en gång i månaden. 
Statistik över gästnattsutvecklingen i Uppsala län och Uppsala kommun

Omsättning, skatteintäkter och sysselsättning 

Destination Uppsala har sedan 1989 en obruten serie av turistekonomiska rapporter presenterade per år. Här beräknas omsättningen för besöksnäringen i Uppsala kommun.
Turistekonomiska rapporter i Uppsala  kommun

Besökstatistik för anläggningar i Uppsala kommun

Destination Uppsala samlar årligen in besöksstatistik för utvalda anläggningar och områden i kommunen.
Besöksstatistik Uppsala kommun 2010-2017

Länkar till webbplatser med turistisk statistik

Tillväxtverket tar fram rapporter baserat på inkvarteringsstatistik som redovisar gästnätter, kapacitet, beläggning samt gästernas hemländer för hotell, stugbyar, vandrarhem, kommersiellt förmedlade privata stugor och lägenheter samt campingplatser i Sverige.
Tillväxtverkets sida om inkvarteringsstatistik

Statistiska centralbyrån (SCB) publicerar månadsvis inkvarteringsstatistik för hotell, vandrarhem, camping, stugbyar och privata stugor (SoL). Du kan skräddarsy egna tabeller på länsivå via statistikdatabasen.
SCB's sida för inkvarteringsstatistik

Kontakt för turismrelaterad statistik
Tiina Mykkänen
Tel +46 707 22 93 93
E-posta Tiina Mykkänen

Statistik för möten och evenemang i Uppsala

Destination Uppsala sammanställer årligen en återkommande rapport över de möten och evenemang som arrangeras i Uppsala. Med samma mätmetoder och nyckeltal kan vi leverera mötes- och evenemangsstatistik med jämförbara siffror för möjlighet till uppföljning och påverkan på utvecklingen på lång sikt.

Möten och evenemang i Uppsala – Årsrapport för år 2017 (pdf, 8,6 MB)

Kontakt för statistik relaterad till möten och evenemang i Uppsala
Anna Lindström
Tel +46 18 727 48 34, +46 76 761 83 35
E-posta Anna Lindström


+
Start / Press och bransch / Statistik