You seem to be from another country than Sweden. Do you want to browse the site in English?

SvenskaEnglish

Statistik

Destination Uppsala är sakkunnig åt Uppsala kommun i frågor som rör besöksnäringen. För att följa utvecklingen inom besöksnäringen används den statistik som Statistiska Centralbyrån och Tillväxtverket sammanställer.

Antal gästnätter på hotell, vandrarhem och i stugbyar och camping

Destination Uppsala prenumerar på SCB:s inkvarteringsstatistik för hotell, vandrarhem, stugby och camping. Den finns tillgänglig efter ca fem-sex veckor efter föregående månadsskifte och publiceras en gång i månaden. 
Statistik över gästnattsutvecklingen i Uppsala län och Uppsala kommun

Omsättning, skatteintäkter och sysselsättning 

Destination Uppsala har sedan 1989 en obruten serie av turistekonomiska rapporter presenterade per år. Här beräknas omsättningen för besöksnäringen i Uppsala kommun.
Turistekonomiska rapporter i Uppsala  kommun

Besökstatistik för anläggningar i Uppsala kommun

Destination Uppsala samlar årligen in besöksstatistik för utvalda anläggningar och områden i kommunen.
Besöksstatistik Uppsala kommun 2010-2015

Länkar till webbplatser med turistisk statistik

Tillväxtverkets sida om boende och inkvarteringsstatistik.
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/
turism.4.2fb8c83014597db7ce977985.html

SCB publicerar månadsvis inkvarteringsstatistik för hotell, vandrarhem, camping, stugbyar och privata stugor (SoL). Man kan skräddarsy egna tabeller på länsivå via statistikdatabasen.
http://www.scb.se/NV1701/

 

Kontakta Annette Öqvist om du vill veta mer om turismrelaterad statistik.

Annette Öqvist 
Tel +46 18 727 48 06
E-posta Annette Öqvist


+
Start / Press och bransch / Statistik