You seem to be from another country than Sweden. Do you want to browse the site in English?

SvenskaEnglish

Turistekonomisk omsättning

Turistekonomisk omsättning i Uppsala län och kommunerna. Rapporterna gjorda av Resurs AB

Mellan åren 2010-2014 har Destination Uppsala en årlig av Turistekonomiska undersökningar från Företaget Resurs AB som visar omsättningen för besöksnäringen i Uppsala kommun. Fram till 2012 finns även rapporter för Uppsala län och fram till 2010 finns också rapporter för övriga kommuner i länet. För åren 2010-2014 finns en rapport över turisekonomisk omsättning och hur den fördelar sig med den så kallade Simplermetoden, genomför av företaget Bisnode.

Genom antalet övernattande besökare och antalet dagsbesökare beräknas den ekonomiska omsättning besöksnäringen genererat. Omsättningen ger sedan möjlighet att beräkna vilken sysselsättningseffekt den haft. Obeservera att beräkningsmetoden för antalet dagsbesök på läns- och kommunnivå är olika, varför resultaten på dessa nivåer inte är jämförbara. Skatteintäkter på kommun- och landstinget redovisas också i rapporten.

Bisnode
2010-2014
Uppsala kommun (pdf 2,7 MB)

Resurs AB
2016
Uppsala kommun (pdf, 528 kB)

2014

Uppsala kommun (pdf, 796 kB)

2013
Uppsala kommun (pdf, 852 kB)

2012
Uppsala kommun (pdf, 967 kB)
Uppsala län (pdf, 271 kB)

2011
Uppsala kommun (pdf, 391 kB)
Uppsala län (pdf, 290 kB)

2010
Enköping (pdf 360 kB)
Heby (pdf, 415 kB)
Håbo (pdf, 387 kB)
Uppsala kommun (pdf, 417 kB)
Uppsala län (pdf, 222 kB)
Älvkarleby (pdf, 432 kB)
Östhammar (pdf, 440 kB)

2009
Enköping (pdf, 644 kB)
Heby (pdf, 589 kB)
Håbo (pdf, 568 kB)
Tierp (pdf, 563 kB)
Sverige TEM 2009 (pdf, 197 kB)
Uppsala (pdf, 1 MB)
Uppsala län TEM2009 (pdf, 162 kB)
Älvkarleby (pdf, 1 MB)

2008
Enköping (pdf, 2 MB)
Heby (pdf, 400 kB)
Håbo (pdf, 401 kB)
Sverige TEM 2008 (pdf, 143 kB)
Tierp (pdf, 387 kB)
Upplands Vallonbruk (pdf, 118 kB)
Uppsala (pdf, 2 MB)
Uppsala län (pdf, 126 kB)
Älvkarleby (pdf, 744 kB)
Östhammar (pdf, 590 kB)

2007
Enköping (pdf, 478 kB)
Heby (pdf, 450 kB)
Håbo (pdf, 476 kB)
Knivsta (pdf, 559 kB)
Sverige TEM 2007 (pdf, 191 kB)
Tierp (pdf, 440 kB)
Uppsala (pdf, 126 kB)
Uppsala län (pdf, 169 kB)
Östhammar (pdf, 619 kB)

2006
Enköping (pdf, 2 MB)
Håbo (pdf, 401 kB)
Sverige TEM 2006 (pdf, 102 kB)
Tierp (pdf, 324 kB)
Uppsala (pdf, 132 kB)
Uppsala län (pdf, 653 kB)
Älvkarleby (pdf, 136 kB)
Östhammar (pdf, 113 kB)
 
2005
Enköping (pdf, 210 kB)
Håbo (pdf, 202 kB)
Sverige TEM 2005 (pdf, 130 kB)
Tierp (pdf, 200 kB)
Uppsala Knivsta (pdf, 207 kB)
Uppsala län (pdf, 301 kB)
Älvkarleby (pdf, 204 kB)
Östhammar (pdf, 198 kB)
 

2004
Enköping (pdf, 388 kB)
Håbo (pdf, 504 kB)
Tierp (pdf, 384 kB)
Uppsala (pdf, 452 kB)
Uppsala län (pdf, 416 kB)
Älvkarleby (pdf, 436 kB)
Östhammar (pdf, 412 kB) 


+
Start / Press och bransch / Statistik / Turistekonomisk omsättning