You seem to be from another country than Sweden. Do you want to browse the site in English?

SvenskaEnglish

Marknadsanalys

Som del i det strategiska marknadsstrategiska uppdraget utför Destination Uppsala återkommande mätningar och undersökningar.

Marknadsanalyser ska ge en bild av Uppsalas position hos destinationens kunder och konkurrenter.

I en varumärkesprocess är kunden platsens nuvarande och potentiella besökare, boende och verksamheter.

När det gäller Uppsalas varumärke mäts följande positioner:

Kännedom - Hur hög är kännedomen om varumärket på marknaden? Hög spontan kännedom innebär att varumärket ligger bra till när köpbehov föreligger.

Associationer - Vad förknippar man spontant varumärket med? Vad är det första man tänker på?

Kunskap - Hur hög kunskap om varumärket och platsen har målgruppen? Att målgruppen känner till varumärkets viktigaste värden är av stor betydelse för att kunna stärka ett varumärke samt att etablera sig i målgruppens sinne.

Attityd - Vad tycker målgruppen om varumärket? Det är viktigt att målgruppen har en positiv attityd till varumärket och helst mer positiv än till de närmaste konkurrenterna.

Preferens - Hur ser målgruppen på varumärket i förhållande till konkurrenter. Målet är att vara ett förstahandsval?

Penetration - Hur stor andel av målgruppen har någon gång besökt platsen inom en viss tidsperiod?

Tillfredsställelse - Hur nöjd är målgruppen med varumärket? Ju mer förväntningar möts eller överträffas ju troligare till återköp.

Lojalitet - Hur ofta sker återbesök? Hur ofta rekommenderas varumärket till vänner och bekanta?

 

Mätningar och undersökningar

  • Varumärkesundersökning YouGov 2014 (pdf. 3 MB)
    Den nationella varumärkesundersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 29 januari – 3 februari 2014 har sammanlagt 1003 intervjuer genomförts med män och kvinnor 18 - 64 år.

+
Start / Press och bransch / Marknadsanalys