You seem to be from another country than Sweden. Do you want to browse the site in English?

SvenskaEnglish

Världsklass Uppsala

Låt Världsklass Uppsala vara med och lyfta ditt arrangemang!

Du är intresserad, engagerad och en arrangör av rang. Du vill göra evenemang av hög kvalitet och du vill göra bra saker för Uppsala. Det här delar du med oss.

Världsklass Uppsala är ett unikt samarbete mellan ett antal företag, kommunen, Region Uppsala och Uppsalas båda universitet. Vi vill stötta arrangemang inom vetenskap, sport och kultur som stärker Uppsalas attraktionskraft nationellt och internationellt.

Har du något intressant på gång? Ansök i sådana fall om medel hos oss. Världsklass Uppsala är aldrig en del av din grundbudget, istället vi vill vara med på ”toppen” och bidra till att ditt evenemang når nya höjder.

Vill du ansöka om stöd av Världsklass Uppsala? 

Här kan du läsa kriterierna och ladda ned ansökningsformuläret.

Nästa deadline för ansökan är den 31 maj. Ansökningar som är oss tillhanda tills dess kommer med till arbetsutskottet den 12 juni samt beslutsmötet den 20 juni.

Öppna Uppsala

Världsklass Uppsala har under hösten haft ett sidoprojekt som gått under namnet Öppna Uppsala där fokus legat på integration. Det har gått att ansöka om pengar för projekt som hjälper nyanlända att på ett eller annat sätt komma in i samhället. Sista anmälningsdag för detta var den 31 december 2016 och totalt inkom 22 ansökningar. 

Vi står bakom Världsklass Uppsala

Ahlford Advokatbyrå, Akademiska hus, Atrium Ljungberg, Bjerking, Castellum, Destination Uppsala, Fresenius Kabi, Galderma, GE Healthcare, Ragion Uppsala, Länsförsäkringar Uppsala, Nordea, Rosendals fastigheter, SLU, Uppsala kommun, Uppsala universitet, Vasakronan, och Vattenfall.

Vill ni som företag ingå i Världsklass Uppsala? 

Nätverket Världsklass Uppsala har en inspirerande samarbetsmiljö som tillsammans med kraftfulla evenemang stärker Uppsalas attraktionskraft och profil.

Stöttning av Världsklass

Kontakta Världsklass Uppsala

Malin Lejskog
E-posta Malin Lejskog


+
Start / Världsklass Uppsala