You seem to be from another country than Sweden. Do you want to browse the site in English?

SvenskaEnglish

Ansökan om stöd

Om du planerar en publik upplevelse som passar in på nedanstående kriterier är du välkommen att ansöka om stöttning från Världsklass. Ansökan ska vara oss tillhanda senast sex månader före genomförandet.

Världsklass ger inte stöd till grundfinansiering, utan till det som kan höja nivån på upplevelsen och ge extra höjd eller synlighet.

Kriterier för sökande evenemang

 • Inriktning – evenemanget bör:
  - Finnas inom temaområdena: vetenskap, kultur, idrott och hälsa.

 • Hållbarhet (social, miljömässig och ekonomisk) – evenemanget bör:
  - Bidra till en positiv samhällsutveckling och en god stad.
  - Bedriva en miljömässigt sund verksamhet. 
  - Ha en finansiering för baskostnader klar. Med baskostnader menas exempelvis lokalhyra och lön. 
  - Ha en arrangör med sund ekonomi och gott anseende.
  - Vara förenligt med bilden av alla människors lika värde, sexuell läggning, etnisk tillhörighet, hudfärg, politisk uppfattning eller social ställning.
  - Ej uppfattas som stötande, politisk eller religiös propaganda eller äga rum i rent reklamsyfte.

 • Innehåll – evenemanget bör:
  -  Ha ett innehåll av absolut världsklass, eller ha god potential att nå absolut världsklass.
  - Vara av positiv karaktär för staden Uppsala. 

 • Kännedom – evenemanget bör:
  -  Genom media nå brett nationellt, helst även internationellt.
  -  Synas för beslutsfattare inom forskning, näringsliv, idrott, kultur, offentlig sektor och media.
  -  Göras känt för Uppsalaborna, som också ska kunna ta del av evenemanget/händelsen i någon form
  -  Följas upp och utvärderas av arrangören gällande mediabevakning, både tryckt och digital media samt sociala medier.

Ladda ned ansökningsblankett

Ansökningsblankett (docx, 58 KB)

Obsevera. Bilagor utöver ansökan och budget kommer inte att ingå i bedömningsunderlaget.


+
Start / Världsklass Uppsala / Ansökan om stöd