You seem to be from another country than Sweden. Do you want to browse the site in English?

SvenskaEnglish

Varumärke Uppsala

Platsvarumärket Uppsala med tillhörande grafisk profil uppdateras just nu. Mer information om det uppdaterade varumärket hittar du här inom kort.

I en allt mer globaliserad värld ökar också konkurrensen platser emellan, med ökat fokus på platsens varumärke som följd. Varumärke Uppsala är ett verktyg som hjälper oss att utveckla och marknadsföra Uppsala.

Huvudansvaret för det övergripande platsvarumärket och varumärkesutvecklingen ligger numera på Kommunledningskontoret och staben för kommunikation inom Uppsala kommun. Just nu pågår ett arbete att revidera platsvarumärket, den uppdaterade varumärkesplattformen med tillhörande grafisk profil kommer att implementeras under början av 2017. Mer information kommer inom kort.


+
Start / Varumärke Uppsala