You seem to be from another country than Sweden. Do you want to browse the site in English?

SvenskaEnglish

platsvarumärke Uppsala

Ett platsvarumärke bidrar till att skapa en gemensam bild i marknadsföringen av Uppsala. Det berättar vad vi har att erbjuda för den som vill besöka oss, flytta hit, eller etablera sitt företag här. Platsvarumärket används av alla som vill vara med att stärka platsens attraktionskraft.

Destination Uppsala hade tidigare huvudansvaret för varumärket Uppsala. Sedan 2016 så ligger huvudansvaret för det övergripande platsvarumärket och varumärkesutvecklingen på Kommunledningskontoret och staben för kommunikation inom Uppsala kommun. Destination Uppsala ansvarar dock för det operativa arbetet kring platsvarumärket inom besöksnäringen. 

Läs mer om platsvarumärket här.


+
Start / Platsvarumärke Uppsala