You seem to be from another country than Sweden. Do you want to browse the site in English?

SvenskaEnglish

GÖRA - EVENEMANG OCH SEVÄRDHETER I UPPSALA

Evenemang och besöksmål

INSPIRATION GÖRA

loading

SÖK EFTER EVENEMANG & BESÖKSMÅL

Alla kategorier
Visar 1-10 (av totalt 10 träffar)

Gamla Uppsala

Gamla Uppsala är ett av Nordens märkligaste fornlämningsområden. Här finns de tre majestätiska kungshögarna från 500-talet, ett av Nordens största gravområden och resterna efter domkyrkan som byggdes ...

Fullerö backar

Fullerö backar är ett naturskönt utflyktsmål med ängar, hagar, skog och berg. Det är ett av flera områden längs Uppsalaåsen som präglas av mycket lång kontinuerlig brukningshistoria. Här finns ett jär...

 • Telefon: +46 18 16 91 90

Broby

Broby fornlämningsområde är ett grav- och boplatsområde från yngre bronsåldern, 1100-500 f Kr. Området innehåller olika typer av gravar i form av stensättningar och skärvstenshögar, avfallshögar med s...

 • Telefon: +46 18 16 91 90
 • Adress: Broby, Börje

Husby gravfält

I Husby ägor finns tre kända gravfält med gravar från yngre järnålder 550-1050 e Kr. Två av dem hittar du på krönet av Långbacken, här hade befolkningen sina begravningsplatser under järnåldern. Mella...

 • Telefon: +46 18 16 91 90
 • Adress: Husby

Hågahögen

Hågahögen är en spännande historisk plats att besöka. Högen, ca 50 meter i diameter och 7 meter hög, är en stormansgrav från Bronsåldern och runt 3000 år gammal. De funna gravgåvorna är bland de förnä...

 • Telefon: +46 18 16 91 90

Kung Skute

Kung Skutes hög är den största av totalt sex högar. Anläggningen från yngre järnålder, 500-1100 e. Kr. består av för övrigt av resta stenar och intressanta så kallade hålvägar. Enligt traditionen var ...

 • Adress: Lövstalöt

Kvarnbofältet

Kvarnbo gravfält består av en runsten, ett femtiotal runda stensättningar och ett trettiotal bautastenar, varav de flesta är gravmarkeringar. Fynden som gjorts vid utgrävningarna här daterar gravfälte...

 • Adress: Frötuna

Lena fornlämning

Med utsikt över Fyrisån ligger Lena medeltida kyrka och strax nedanför

prästgårdsmiljön. I anslutning till prästgården finns fornlämningar från yngre järnålder, närmare bestämt fem gravhögar, ett sto...

  Valsgärde gravfält

  På en moränkulle intill Fyrisån vid Valsgärde hittar du ett historiskt gravfält. Kullen delas av en längsgående sänka med spår efter en forntida väg. I båtgravarna, som är från vendel- och vikingatide...

  • Telefon: +46 18 16 91 90

  Dragby

  Dragbygravfältet från brons och järnålder. Här ser vi högar, stensättningar och resta stenar samt ett röse med en hällkista. Vägbeskrivning: Norr om Lövstalöt, öster om väg 600.

  • Adress: Dragby
  +
  Start / Göra