You seem to be from another country than Sweden. Do you want to browse the site in English?

SvenskaEnglish
Destinationdagen Uppsala

Destinationsdagen

Destination Uppsala arbetar tillsammans med närings-, föreningsliv och kommun för att locka fler besökare till Uppsala. Två gånger per år arrangeras Destinationsdagen – ett lokalt forum för destinationsutveckling i Uppsala.

Destination Uppsala fortsätter nu, tillsammans med närings-, föreningsliv och kommun, det gemensamma arbetet att locka fler besökare till Uppsala. 

Destinationsstrategi

Destination Uppsala har fått uppdraget att ta fram en destinationsstrategi för Uppsala. En arbetsgrupp bestående av representanter från universiteten, kommunen, närings- och föreningsliv har satts ihop för att tillsammans hitta Uppsalas möjligheter som destination.

Läs eller ladda ned populärversionen av Strategi för besöksnäringen (pdf. 1,3 MB)

Destinationsdagen 17 mars 2015

Den 17 mars bjöd Destination Uppsala tillsammans med Relation AB in till en Relationsdag/Destinationsdag med temat ”Uppsala växer”. Vi ville involvera dig hur arbetet kring den nya strategin för Varumärke Uppsala utvecklades och vad vi känner till om Uppsalas målgrupper inom besöksnäringen. 

Destinationsdagen 19 maj 2014

Den 19 maj bjöd Destination Uppsala in till en ny Destinationsdag och nästa steg i arbetet att ytterligare vässa Uppsalas varumärke för att ytterligare stärka stadens konkurrenskraft. Tillsammans med representanter inom besöksnäringen gick vi igenom hur vi stärka vår internationella och nationella attraktionskraft samt processen för hur vi driver arbetet framåt.

Destinationsdagen 2 oktober 2013

Onsdagen 2 oktober hölls den andra Destinationsdagen 2013. Agendan under dagen kretsade kring följande punkter:

  • Vad har hänt och händer i Destination Uppsala?
  • Vilka frågor driver bolaget respektive styrelsen  i Destination Uppsala nu?
  • Vilka frågor anser du att bolaget bör fokusera på under kommande år?
  • På vilket sätt är du/ni beredda att stötta bolaget i framtiden?

Destinationsdagen 7 maj 2013

Den 7 maj arrangerades den första Destinationsdagen 2013. I samband med den påbörjades Marknadsrådet, nästa steg i utvecklingen av Uppsala som destination för privatresenärer.

Marknadsrådet är en mötesform där olika parter inom Uppsalas besöksnäring diskuterar, formulerar och utvecklar idéer till gemensamma erbjudanden. Det är ett praktiskt arbete för att tillsammans för att skapa affärer. Under rådets första tillfälle presenterades destinationens viktigaste produktområden och efter ett par timmars arbete kom marknadsrådet fram till drygt hundra idéer.

För att ersätta lappar med nedskrivna idéer har vi skapades en nätbaserad plats där vi har samlat de idéer som genererades under Destinationsdagen. Ni inom besöksnäringen i Uppsala och Uppland kan här fortsätta att diskutera, formulera och utveckla dessa och nya idéer till gemensamma erbjudanden. Målet är att fortsätta att fånga upp affärsmöjligheter som annars går förlorade och få en bra och framtidsorienterad idébank för ett fortlöpande arbete.

Destinationsdagen 23 oktober 2012

Kultur och mer att göra - det ska locka turisterna till Uppsala, P4 Uppland Sveriges Radio

Destinationsdagen 16 april 2012

De vill locka många fler att besöka Uppsala, Uppsala Nya Tidning, 16 april 2012

Hur skapar vi nationell och internationell attraktionskraft i Uppsala?

Sverige har bestämt sig, vi ska dubblera turismomsättningen, från 250 till 500 miljarder kronor till år 2020. Hur ska Uppsala agera för att öka ännu mer? Destination Uppsala vill nu engagera dig i arbetet med att ta fram en ny strategi för hur Uppsala ska stärka sin attraktionskraft. Hur ska vi göra för att ta en stark position inom besöksnäringen, världens största och snabbast växande näring?

Under Destinationsdagen fick deltagarna möjlighet att diskutera framtid och utveckling med kollegor, beslutsfattare från näringsliv, offentliga organisationer, föreningar med flera.

Programmet bestod av korta och spännande föredrag, som varvades med dialog och interaktiva workshops samt engagerande och underhållande inslag.

  • Intressanta föredrag från några som gjort resan och sett effekterna av den.
  • Kända Uppsalaprofiler diskuterar turismen och Uppsalas framtid.
  • Hur ser förutsättningarna ut för Sverige som turistland? Vad betyder det för dig och Uppsala?
  • Hur kan du dra nytta av och bidra till den satsning som Sverige och Uppsala gör? 
  • Är det möjligt att sätta ett hus på månen? En föreläsning av Mikael Genberg.
+
Start / Destinationsdagen