You seem to be from another country than Sweden. Do you want to browse the site in English?

SvenskaEnglish
Uppsala i Almedalen 2018

Uppsala i Almedalen

Hela regionen Uppsala kommer till Almedalen 3–4 juli. Tillsammans arrangerar vi 15 olika seminarier och flera spännande happenings.

Med statens investering i fyra järnvägsspår mellan Uppsala–Arlanda–Stockholm inleder vi en historisk satsning på nya hållbara stadsdelar. Visionen är innovativa modellområden med unika möjligheter för testbäddar, där nya lösningar kan prövas i verkliga miljöer. Här finns gott om plats för innovatörer, entreprenörer och byggföretag.

Välkommen in till dialog och samarbete!

 

Seminarier och happenings

Plats: Uppsalas arena, Donners plats 6

 

Tisdag 3 juli

Mer information om tisdagens seminarier hittar du genom att klicka på resepektive programpunkt.

Kl 08.00 – Uppsalafrukosten: Hur bygger vi ett hållbart Uppsala? 

Lyssna till beslutsfattare, företagsledare, entreprenörer som – ur olika perspektiv – ger sin syn på hur Uppsala kan bli Sveriges mest attraktiva storstad.

Kl 09.00 – Välkommen till Uppholm? Vad händer när vi bygger ihop städerna?

Storstäderna växer. Runtom i världen och i Sverige. Täta städer kan både gynna tillväxt och hållbarhet, om de byggs rätt. Nya spårsatsningar knyter ihop städer i en tillväxtregion. Vad tjänar vi egentligen på att bygga ihop våra städer?

Kl 10.00 – Byggboom, krasch. Eller nya affärsmöjligheter?

Den svenska marknaden för nyproducerade bostadsrätter har svalnat något. Bilden är inte ensidigt dyster men ger byggföretagen verkligen upp när bostadspriserna sjunker? Vilka möjligheter ger det nya marknadsläget?

Kl 11.00 – Smarta städer vs. städer för smarta

Smart teknik ger smartare städer. Visionerna om framtidens smarta städer är många. De handlar om såväl, självkörande bilar som nya lösningar för logistik och handel. Hur påverkas människor av utvecklingen och vilka bor i de smarta städerna?

Kl 12.00 – Intressentlunch – Uppsala växer

Samtal om behov och förutsättningar. Värd: Uppsala kommun, Marlene Burwick.

Kl 13.00 – För Sverige, i dåtiden: Hur kratta manegen för tech-sektorn? 

Tech-industrin växer i Sverige och i Uppsala finns ett starkt kluster. Det finns stor potential för innovationer i tech-sektorn men ges verkligen rätt förutsättningar från det offentliga? Vad krävs för att tillvarata potentialen?

Kl 14.00 – Idag: periferi. Imorgon: innerstad. Vilka är de bästa recepten för att bygga ihop staden?

Nu byggs Köpenhamns yttre områden och grannkommuner ihop med nya spår och bostäder genom projektet ”Loop city”, som omfattar 10 kommuner. Vad kan Sverige lära av grannlandet?

Kl 15.00 – Bygger regelförändringar fler bostäder?

I den politiska debatten diskuteras subventioner, finansiella regleringar och regelverket för byggande. Såväl den förra som nuvarande regeringen ser över och justerar regelverk men vilka regelförändringar är det som leder till fler bostäder för fler?

Kl 17.00–19.00 – Uppsalamingel

 

Onsdag 4 juli

Mer information om onsdagens seminarier hittar du genom att klicka på resepektive programpunkt.

Kl 10.00 – Vad händer när rättspraxis ändras för barn med behov av assistans och egenvård?

Hur arbetar vi tillsammans för att undvika onödig tid på sjukhus och för att se till att barnen får basal hälso- och sjukvård eller egenvård i hemmet när de är utskrivningsklara från sjukhuset?

Kl 11.00 – Innovation och näringsliv i Uppsala län (mer information kommer)

Kl 12.00 – Uppsalalunchen: Innovation för tillväxt 

En intensiv timme där beslutsfattare, företagsledare, entreprenörer ger sin syn på hur Uppsala kan bli bättre som mötesplats och en självklar plats för framtidens företag.

Kl 13.00 – Hur går man från förhandlingskultur till samverkanskultur?

Hur kan regionen, länsstyrelsen och kommuner leda regional utveckling tillsammans? Vilket ledarskap krävs för att klara framtidens utmaningar i en växande region?

Kl 14.00 – Hur kan 800 sidor statlig utredning bli konkret verklighet och leda till en effektiv och nära vård i Uppsala län 2030?

Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar, men också möjligheter. Hur kan vi gå från sjukvårdssystem till hälsosystem som utgår från invånarnas behov? Hur kan kommuner och region ta gemensamt ansvar för utvecklingen?

Kl 15.00 – Glokalt ansvar – hur samverkar man kring ett slutförvar? 

Hur samverkar man lokalt, nationellt och internationellt kring en fråga som sträcker sig 100 000 år i framtiden? Seminarium om samverkan och ansvar kring ett eventuellt bygge av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. 

 

Övriga program

Uppsala deltar också i flera program på andras arenor. Välkommen att träffa oss där!

Måndag 2 juli

Kl 10.30–11.00 – Regionförstoring med nya järnvägsspår

Kl 13.00–13.45 – Tillsammans för en smartare stad

Kl 15.00–15.50 – Årets folkhälsokommun 2018 – Agenda 2030 som utgångspunkt i styrning och ledning, ett systematiskt arbete för jämlik hälsa och hållbar utveckling på lokal nivå

Tisdag 3 juli

Kl 08.00 –09.00 – Upplevd trygghet eller faktisk säkerhet? Kan vi uppnå både och med hjälp av IoT?

Kl 12.00 –13.30 – Hur vi lyckas med jämställdhetsbudgetering

Kl 12.30–13.30 – Hur säkrar vi dricksvatten till en kraftigt växande stad?

Onsdag 4 juli

Kl 13.00 –14.00 – Social hållbarhet – hur gör man?

Under dagen arrangerar Akademiska sjukhuset tre seminarier på temat Delaktighet och samverkan för framtidens vård.

Torsdag 5 juli

Kl 11.00–11.45 – Kultur för sin egen skull eller kultur som metod – eller både och?

 

+
Almedalen / Uppsalaialmedalen