You seem to be from another country than Sweden. Do you want to browse the site in English?

SvenskaEnglish
Få kostnadsfritt stöd i planeringen av ditt event

Steg 1/5 - Start

kontakta oss

Det ska vara lätt att arrangera möten och evenemang i Uppsala. Vi erbjuder därför ett kostnadsfritt stöd för dig som är arrangör. Fyll i formulärets alla steg så återkommer vi till dig. Frågeställningarna i formuläret ger oss en uppfattning om dina behov samt hur vi kan hjälpa dig vidare. Vill du komma i kontakt med någon av oss på Uppsala Convention Bureau i ett annat ärende finns kontaktuppgifter till alla medarbetare under fliken "Om oss".

Steg 1/5 - Start

Ange din e-postadress:*

Steg 2/5 - Arrangemangets tidpunkt

Steg 2/5 - Arrangemangets tidpunkt

Är datum bestämt?* Tittar du på flera datum, klicka nej nedan.
Ange tidpunkt på året du tror att arrangemanget kommer att äga rum?* Ange vilken månad/månader och år ni tittar på. Vi har bra koll på andra möten och evenemangs datum och hjälper dig gärna att styra arrangemanget till bästa möjliga period.
Arrangemanget infaller under?*

Steg 3/5 - Typ av arrangemang

Steg 3/5 - Typ av arrangemang

Vilken målgrupp vänder sig arrangemanget främst till?*
Förväntat antal besökare/deltagare?*
Vilken lokal/arena har du bokat?*
Typ av arrangemang?*
Vill du ha hjälp med något av följande?
Har du övriga önskemål?
Önskat antal personer i största lokalen?*
Önskad möblering i den största lokalen?*
Vill du ha hjälp med något av följande?
Har du övriga önskemål?
Typ av evenemang?*
Vill du ha hjälp med något av följande?
Har du övriga önskemål?
Vilken lokal/arena har du bokat?*
Behöver du hjälp med att preliminärboka och ta in priser för logi?*
Har du sökt tillstånd för nyttjande av offentlig plats eller tillstånd för offentlig tillställning?* En offentlig plats är en väg, gata, trottoar, park eller liknande, det vill säga en plats som ofta används. Platsen ägs ofta av kommunen, men även privat mark kan räknas som offentlig plats. Enligt ordningslagen krävs det vanligtvis tillstånd för att få anordna en tillställning som är offentlig. Det kan bland annat gälla en mässa eller ett tivoli. Om du svarar nej på frågan så ska vi hjälpa dig med information om hur du går till väga.
Typ av evenemang?*
Vilken typ av evenemangsyta söker du?* Specificera vilka behov ni har gällande kvadratmeter, underlag, behov av vatten, avlopp, el och dylikt.
Vill du ha hjälp med något av följande?
Har du övriga önskemål?
Behöver du hjälp med att preliminärboka och ta in priser för logi?*
Har detta arrangerats tidigare?* Ange om ditt möte eller evenemang arrangerats i Uppsala eller på annan ort tidigare
När arrangerades detta? Ange datum/år för genomförandet.*
Var arrangerades detta? Ange gärna i vilken stad och land.*

Steg 4/5 - Kontaktinformation

Steg 4/5 - Kontaktinformation

Organisation/förening/företag*
Kontaktperson*
Namn på möte/evenemang*
Webbsida
Mobilnummer*
Är det något övrigt du vill berätta för oss?

Steg 5/5 – Granska, godkänn och skicka in

När du kollat att kontaktuppgifter och information stämmer skicka formuläret, så hör vi snart av oss till dig.

Steg 5/5 – Granska, godkänn och skicka in

Steg 1/5 - Start

Ange din e-postadress:*

Steg 2/5 - Arrangemangets tidpunkt

Datum  :
Ange tidpunkt på året du tror att arrangemanget kommer att äga rum?*
Arrangemanget infaller under?*

Steg 3/5 - Typ av arrangemang

Förväntat antal besökare/deltagare?*
Vilken målgrupp vänder sig arrangemanget främst till?*
INOMHUS - LOKAL BOKAD
Vilken lokal/arena har du bokat?*
Typ av arrangemang?*
Vill du ha hjälp med något av följande?
Har du övriga önskemål?
INOMHUS - LOKAL INTE BOKAD
MÖTE
Önskat antal personer i största lokalen?*
Önskad möblering i den största lokalen?*
Vill du ha hjälp med något av följande?
Har du övriga önskemål?
EVENEMANG
Typ av evenemang?*
Vill du ha hjälp med något av följande?
Har du övriga önskemål?
UTOMHUS - LOKAL BOKAD
Vilken lokal/arena har du bokat?*
Behöver du hjälp med att preliminärboka och ta in priser för logi?* Ja Nej
Har du sökt tillstånd för nyttjande av offentlig plats eller tillstånd för offentlig tillställning?* Ja Nej
UTOMHUS - LOKAL INTE BOKAD
Typ av evenemang?*
Vilken typ av evenemangsyta söker du?*
Vill du ha hjälp med något av följande?
Har du övriga önskemål?
Behöver du hjälp med att preliminärboka och ta in priser för logi?* Ja Nej
Har detta arrangerats tidigare?* Ja Nej
När arrangerades detta? Ange datum/år för genomförandet.*
Var arrangerades detta? Ange gärna i vilken stad och land.*

Steg 4/5 - Kontaktinformation

Organisation/förening/företag*
Kontaktperson*
Namn på möte/evenemang*
Webbsida
Mobilnummer*
Är det något övrigt du vill berätta för oss?

Vi behöver ditt samtycke för att använda dina insamlade personuppgifter i formuläret för nedan beskrivna ändamål. Läs igenom informationen om samtycke och behandling av personuppgifter här innan du kryssar för. Kryssa för där du samtycker.

Villkor och information

Informationen i formuläret, samlas in av Destination Uppsala, Uppsala Convention Bureau, som är personuppgiftsansvarig. Vi behöver ditt samtycke för att använda dina insamlade personuppgifter för de ändamål som beskrivs här nedanför vid kryssrutorna. Dina samtycken kan du när som helst återkalla. Observera dock att ett återkallande av ditt samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen innan samtycket återkallades.

Personuppgifterna kan användas som statistik vid vår verksamhetsuppföljning.

Anna Lindström (uppsalacvb@destinationuppsala.se) är kontaktperson i denna fråga och det är också till henne du vänder dig om du ej längre önskar finnas med i våra register.

Rättslig grund för behandlingen är ditt samtycke samt allmänt intresse för verksamhetsstatistiken.

Vi delar inte dina personuppgifter med tredjepart eller för över dem till tredje land.

Dina personuppgifter kommer att sparas i 5 år. Varefter du får en fråga om du önskar att kvarstå.

Dina rättigheter

Du har även rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som vi behandlar om dig eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av behandlingen av dina personuppgifter.

Du har även rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt. Datainspektionen når du via datainspektionen@datainspektionen.se

Kontaktuppgifter för personuppgiftsansvarig:

Destination Uppsala AB, Uppsala Convention Bureau
Stationsgatan 22
SE 753 40 Uppsala
Besöksadress: Stationsgatan 20 A
tel +46 (0)76 761 83 35

Dina svar är skickade!

Tack för dina svar. Nu har vi fått information för att skapa oss en bra översikt om hur vi hjälpa dig vidare.

Du bör ha mottagit ett mail med de länkar som du också finner här till höger.

Vi återkommer till dig per mail inom kort. Våra tjänster är kostnadsfria.

Tack för din förfrågan!

Dina svar är nu skickade till oss och vi ska hjälpa dig vidare. Vi återkommer till dig per mail, inom kort. Har du frågor under vägen så hör gärna av dig till uppsalacvb@destinationuppsala.se. Våra tjänster är kostnadsfria.

Steg 1/5 - Start

Ange din e-postadress:*

Steg 2/5 - Arrangemangets tidpunkt

Datum :
Ange tidpunkt på året du tror att arrangemanget kommer att äga rum?*
Arrangemanget infaller under?*

Steg 3/5 - Typ av arrangemang

Förväntat antal besökare/deltagare?*
Vilken målgrupp vänder sig arrangemanget främst till?*
INOMHUS - LOKAL BOKAD
Vilken lokal/arena har du bokat?*
Typ av arrangemang?*
Vill du ha hjälp med något av följande?
Har du övriga önskemål?
INOMHUS - LOKAL INTE BOKAD
MÖTE
Önskat antal personer i största lokalen?*
Önskad möblering i den största lokalen?*
Vill du ha hjälp med något av följande?
Har du övriga önskemål?
EVENEMANG
Typ av evenemang?*
Vill du ha hjälp med något av följande?
Har du övriga önskemål?
UTOMHUS - LOKAL BOKAD
Vilken lokal/arena har du bokat?*
Behöver du hjälp med att preliminärboka och ta in priser för logi?* Ja Nej
Har du sökt tillstånd för nyttjande av offentlig plats eller tillstånd för offentlig tillställning?* Ja Nej
UTOMHUS - LOKAL INTE BOKAD
Typ av evenemang?*
Vilken typ av evenemangsyta söker du?*
Vill du ha hjälp med något av följande?
Har du övriga önskemål?
Behöver du hjälp med att preliminärboka och ta in priser för logi?* Ja Nej
Har detta arrangerats tidigare?* Ja Nej
När arrangerades detta? Ange datum/år för genomförandet.*
Var arrangerades detta? Ange gärna i vilken stad och land.*

Steg 4/5 - Kontaktinformation

Organisation/förening/företag*
Kontaktperson*
Namn på möte/evenemang*
Webbsida
Mobilnummer*
Är det något övrigt du vill berätta för oss?
Inskickad

Steg 1/5 - Start

Ange din e-postadress:*

Steg 2/5 - Arrangemangets tidpunkt

Datum :

Ange tidpunkt på året du tror att arrangemanget kommer att äga rum?*

Arrangemanget infaller under?*

Steg 3/5 - Typ av arrangemang

Förväntat antal besökare/deltagare?*

Vilken målgrupp vänder sig arrangemanget främst till?*

Inomhus - Lokal bokad

Vilken lokal/arena har du bokat?*

Typ av arrangemang?*

Vill du ha hjälp med något av följande?
Har du övriga önskemål?

Inomhus - Lokal inte bokad

Möte

Önskat antal personer i största lokalen?*

Önskad möblering i den största lokalen?*

Vill du ha hjälp med något av följande?
Har du övriga önskemål?

Evenemang

Typ av evenemang?*

Vill du ha hjälp med något av följande?
Har du övriga önskemål?

Utomhus - Lokal bokad

Vilken lokal/arena har du bokat?*

Behöver du hjälp med att preliminärboka och ta in priser för logi?*

Ja

Nej

Har du sökt tillstånd för nyttjande av offentlig plats eller tillstånd för offentlig tillställning?*

Ja

Nej

Utomhus - Lokal inte bokad

Typ av evenemang?*

Vilken typ av evenemangsyta söker du?*

Vill du ha hjälp med något av följande?
Har du övriga önskemål?

Behöver du hjälp med att preliminärboka och ta in priser för logi?*

Ja

Nej

Har detta arrangerats tidigare?*

Ja

Nej

När arrangerades detta? Ange datum/år för genomförandet.*

Var arrangerades detta? Ange gärna i vilken stad och land.*

Steg 4/5 - Kontaktinformation

Organisation/förening/företag*

Kontaktperson*

Namn på möte/evenemang*

Webbsida

Mobilnummer*

Är det något övrigt du vill berätta för oss?

Inskickad

Anläggningar

Sponsring & stöd

Hållbarhet

Affärsplan & utveckling

Funktionärer

Marknadsföring

Uppsala Convention Bureau

Jag samtycker till att uppgifterna används som kontaktuppgifter vid tillhandahållande av kostnadsfri hjälp och stöd vid möte/evenemang.*

Godkänd

Ej godkänd

Jag samtycker till uppgifterna används för inbjudningar till relevanta utbildningar och andra forum som Destination Uppsala, Uppsala Convention Bureau, arrangerar.

Godkänd

Ej godkänd

+
Start / Möten & evenemang / Kontakt