You seem to be from another country than Sweden. Do you want to browse the site in English?

SvenskaEnglish
Nyheter från mötesindustrin

Drogfokus till Uppsala 2016

Uppsala har valts till värdkommun för Drogfokus 2016. Man räknar med att omkring 1000 delegater kommer att delta under konferensen.

Drogfokus är en utveckling av konferensen Sverige Mot Narkotika som genomfördes första gången 1993 i Stockholm. Konferensen har genomförts som ett samarrangemang mellan olika centrala organisationer och myndigheter inom drog- och folkhälsoområdena. Från och med 2010 omfattar konferensen hela alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdet, ANDT, och har bytt namn till Drogfokus. Det övergripande syftet med konferensen är att utgöra en motkraft till de krafter i samhället som verkar för användning och hantering av alkohol, narkotika, tobak och dopning. Budskapet är att Sverige har en restriktiv inställning till användning och hantering av alla droger.

Arrangörsgruppen för Drogfokus har fattat ett gemensamt beslut om att välja Uppsala som vann i konkurrens med Norrköping och Karlstad.

– Skälet till att vi i arrangörsgruppen för Drogfokus beslutade att utse Uppsala som värdkommun för konferensen 2016 var främst att Uppsala har visat på en bred förankring och ett stort engagemang i ANDT-frågorna. Här föds och sprids god kunskap på ett föredömligt sätt. Att utse Uppsala som värdkommun är ett sätt att visa uppskattning för det arbete som utförs, säger Kajsa Mickelsson, Statens folkhälsoinstitut.

– Beskedet om beslutet är glädjande. Att i samverkan med kommunen och andra ANDT-associerade aktörer ute i samhället, få med universitetets forskare och lärare i detta engagemang känns väldigt bra. Det är helt i linje med vad vi önskar med U-FOLD (Uppsala universitets forum för forskning om läkemedels- och drogberoende). Vi ser verkligen fram mot att få stå som värd för det här mötet och kommer slagkraftigt att mobilisera oss för att i ett brett perspektiv sätta fokus på en av de viktigaste frågorna inom den sociala välfärden i vårt samhälle, säger Fred Nyberg, Professor, Koordinator för U-FOLD, Uppsala universitet.

– Vi har ett stort engagemang och mycket kunskap att dela med oss av och kommer att göra vårt yttersta för att sätta ihop ett aktuellt och intressant program med en internationell touch. Vi ser också fram emot att knyta nya kontakter och utveckla nya samarbeten i och med konferensen, säger Monica Söderbaum, Preventionssamordnare, Uppsala kommun.

– Från Uppsala Convention Bureaus sida är vi jättestolta! Det är ytterligare ett fint exempel på hur samverkan mellan Uppsalas olika verksamheter, faktiskt räcker hela vägen! Vi ser fram emot att se kunskapsprogrammet växa fram samt att få välkomna alla de 1 000 delegaterna till vår stad, säger Anna Lindström, Chef Möten och Evenemang, Destination Uppsala.

Uppsala Convention Bureau och evenemangslots

loading
+
Start / Möten och evenemang / Drogfokus till Uppsala 2016