You seem to be from another country than Sweden. Do you want to browse the site in English?

SvenskaEnglish
NYHETER FRÅN MÖTESINDUSTRIN

Euro Fed Lipid väljer Uppsala

European Federation for the Science and Technology of Lipids väljer Uppsala för sin kongress 2017. Den årliga kongressen, som behandlar lipider, fetter och livsmedelsolja, roterar mellan olika europeiska städer. Den 27–30 augusti 2017 väntas 700 deltagare från hela Europa.

Målgruppen är en internationell publik från både offentlig och privat sektor, främst från akademin. Kongressen är en mötesplats där deltagarna delar kunskap och erfarenheter kring den senaste vetenskapliga och teknologiska utvecklingen inom området fetter.

Till kongressen Euro Fed Lipid välkomnas omkring 700 personer från 50 länder. Delegaterna kommer huvudsakligen från Europa, främst från Tyskland, Frankrike, Turkiet, Italien och Holland, men finns också en 25 % representation av akademiker och näringslivsexperter från länder utanför Europa.

- Vi har valt Uppsala som destination för vår kongress eftersom att den är en universitetsstad med bra tillgänglighet för deltagarna och närhet till en internationell flygplats. Uppsala Konsert & Kongress är av rätt storlek för oss och håller en bra prisnivå. Vår första kontakt under processen att välja destination för vår kongress är alltid en Convention Bureau. Jag uppskattar deras neutrala expertis och lokalkännedom. Uppsala Convention Bureau är väldigt högt rankad på vår interna lista, säger Frank Amoneit, Managing Director, Euro Fed Lipid.

- Vi har under ett års tid jobbat för att kunna välkomma den här internationella kongressen, allt sedan vår mötesansökan lämnades till organisationen. Kongressen är ett direktresultat av vår närvaro på den internationella marknaden. Vi uppskattar det kunskapsutbyte vi haft med organisationen och Uppsala Convention Bureau med partners ser fram emot att få välkomna den 15e Euro Fed Lipid Congress till vår stad 2017. Arbetet inom en Convention Bureau är en ständig process, tillsammans med de internationella organisationerna måste vi arbeta för att till fullo förstå deras värld och utveckla vår destination tillsammans med dem för framtida efterfrågan och utmaningar. Vi tycker att vi gör detta på ett bra sätt, det är vårt jobb att vara lyssnande och sedan erbjuda lösningar för våra gäster och kunder, säger Anna Lindström, Chef Möten och Evenemang.

 

Uppsala Convention Bureau och evenemangslots

loading
+
Start / Möten och evenemang / Euro Fed Lipid