You seem to be from another country than Sweden. Do you want to browse the site in English?

SvenskaEnglish

För arrangörer av evenemang

Möten och evenemang i Uppsala är viktigt för stadens varumärke. De bidrar till att stärka Uppsalas attraktivitet som en stad att besöka, bo och arbeta i. Det ska vara enkelt att arrangera evenemang i Uppsala.

Uppsala vill visa upp ett varierat utbud av upplevelser. Staden presenterar evenemang i spännande och unika miljöer, både inomhus och utomhus. Förutom att stärka och bygga vidare på stora och framgångsrika evenemang, vill Uppsala också hitta fler intressanta uppstickare som kan stärka bilden av staden.

Evenemangslots

Evenemangslotsen på Destination Uppsala hjälper dig som arrangör att få rätt kontakter, rätt tillstånd och utveckla ditt evenemang. Om du planerar i god tid innan evenemanget eller mötet har du större möjlighet att få rätt stöttning och hjälp.

Vad hjälper evenemangslotsen dig med?

  • Att veta vilka tillstånd som behövs för ditt evenemang (polis, markägare, länsstyrelse, m.fl.)
  • Att hitta rätt evenemangsplats och fördjupad kunskap om platsen i sig
  • Att hjälpa dig att få en smidigt och tydlig hantering av evenemanget av stadens handläggare (gatu- och trafikavstängningar, bokning av lokaler, m.m.)
  • Att få kontaktuppgifter till andra lokala aktörer

Kontakta evenemangslotsen

E-post: evenemangslots@destinationuppsala.se
Tel: +46 18 727 48 14


+
Start / Möten och evenemang / För arrangörer av evenemang