You seem to be from another country than Sweden. Do you want to browse the site in English?

SvenskaEnglish

Uppsala en klimatsmart stad

Uppsala är en hållbar mötesdestination och innehar utmärkelsen "Most Sustainable Destination”.

Uppsala Convention Bureau är, likt flera partners i den lokala mötesindustrin, medlemmar i den internationella kongressorganisationen ICCA. Kapitelmedlemmarna, d.v.s. företrädare från mötesindustrin i form av representanter från convention bureauer, mötesanläggningar, mötesarrangörer, transportörer och hotell, verkar alla för ett mer hållbart Norden. I rapporten: "Scandinavian Destination Sustainability Index", som bygger på en analys av hållbarhetsarbetet på 20 destinationer i de nordiska länderna, hamnar Uppsala på delad första plats i rankningen.

Hållbarhetsarbetet inom mötesindustrin är bara en kugge i det stora maskineriet. I ovan nämnda rapport togs olika indikatorer upp för mätning och jämförelse i klimat- och miljöarbete. Kommunernas långsiktiga arbete i frågor såsom utsläppshalter, återvinning och förnyelsebar energi har tagits upp, likväl som den lokala mötesindustrins engagemang i frågan. 

Vi ser ett  genuint intresse för hållbarhet i Uppsala. I rutan hittar du mer information om Uppsala som en klimatsmart destination.


+
Start / Möten och evenemang / Uppsala en klimatsmart stad