You seem to be from another country than Sweden. Do you want to browse the site in English?

SvenskaEnglish

Affärsidé & ägardirektiv

Destination Uppsala ABs affärsidé

Affärsidé: Bolaget ska positionera Uppsala som destination genom att sälja och marknadsföra staden till valda marknader och målgrupper för att skapa intäkter och utveckling för Uppsalas besöksnäring.

Vision för platsen Uppsala: Uppsala – Internationellt och nära. En plats där innovation och djärva möten överraskar.

 

Bolagets ägardirektiv från 1 januari 2017.

• Bolaget arbetar i enlighet med den fastställda Strategi för besöksnäringen (KF 2014-11-24)

• Bolaget ska utveckla och marknadsföra den del av varumärket Uppsala som rör besöksnäringen. Detta ska ske nära samarbete med näringslivet och andra externa aktörer utifrån den av kommunstyrelsen beslutade varumärkespositionen. (KS 2016-04-06)

• Bolaget värvar och utvecklar evenemang, möten och besöksrelaterade etableringar till Uppsala. Arbetet sker i nära samarbete med angränsande kommuner, organisationer, näringsliv och universiteten i syfte att stärka Uppsalas position inom besöksnäringen

• Bolaget koordinerar samverkan mellan de arenor som kommunen helt eller delvis finansierar samt projektleder evenemang på uppdrag av Uppsala kommun eller externa aktörer.


+
Start / Om bolaget / Affärsidé & ägardirektiv