You seem to be from another country than Sweden. Do you want to browse the site in English?

SvenskaEnglish

Organisation

Destination Uppsalas organisation.

Kontakta Destination Uppsala här.

Destination Uppsala är en del av avdelningen näringsliv och destination på Uppsala kommun, där utöver bolagets tre avdelningar som presenteras här, även avdelningar för näringslivsetablering och näringslivsutveckling ingår. Läs mer om näringslivsavdelningarna här.

Marknad & kommunikation

Verksamhetsområdet marknad & kommunikation ansvarar för bolagets marknadsföring och besöksmottagande

Marknadsavdelningen har i uppdrag att marknadsföra Uppsala som besöksmål mot valda målgrupper och marknader, samverka med besöksnäringen samt ansvara för Uppsalas turistinformation. Avdelningen har också det övergripande ansvaret för bolagets kommunikation, samt för kommunikation inom de projekt och evenemang som Destination Uppsala projektleder.

Platsvarumärke Uppsala
Uppsalas platsvarumärke bidrar till att skapa en gemensam bild i marknadsföringen av staden. Destination Uppsala ansvarar för det operativa arbetet kring platsvarumärket inom besöksnäringen. 

Projektledning

Destination Uppsala arbetar med projektledning och genomförande av olika uppdrag, i första hand från Uppsala kommun.

Några exempel på externa uppdrag som bolaget projektleder är Bandyfinalen, Kulturnatten och Allt ljus.

En del av de projekt som bolaget driver är samverkansprojekt, vilket gör att vår koppling till näringslivet, kulturlivet och idrotten är stark. Vårt mål är att vara det självklara valet för projektledning av evenemang.

Möten och evenemang

På Destination Uppsala arbetar vi tillsammans med arrangörer och arenor för att utveckla Uppsala till en ledande mötes-, kongress- och evenemangsstad.

Möten och evenemang bidrar till en ökad synlighet och tillväxt för Uppsala. De ger också möjlighet för fler lokalt verksamma och uppsalabor att, uppleva, inspireras, lära och bygga nätverk, även när arrangemanget genomförs på en annan destination.

Därför finns vi som kostnadsfritt stöd och hjälp för dig som vill arrangera ett möte eller evenemang i Uppsala. Vi hjälper dig att hitta de bästa alternativen för just ditt arrangemang, säkerställer ledig kapacitet och preliminärbokar boende, bankett- och möteslokaler. Vi erbjuder dig rådgivning i utvecklings-, etablerings- och marknadsföringsfrågor.

Affärsstöd

Affärsstöd ansvarar för bolagets ekonomi, telefoni, IT och statistik.


+
Start / Om bolaget / Organisation