You seem to be from another country than Sweden. Do you want to browse the site in English?

SvenskaEnglish

Statistik

Destination Uppsala är sakkunnig åt Uppsala kommun i frågor som rör besöksnäringen.

 

Antal gästnätter på hotell, vandrarhem och i stugbyar och camping

Destination Uppsala prenumerar på SCB:s inkvarteringsstatistik för hotell, vandrarhem, stugby och camping. Den finns tillgänglig efter ca fem-sex veckor efter föregående månadsskifte och publiceras en gång i månaden. 
Statistik över gästnattsutvecklingen i Uppsala län och Uppsala kommun

 

Omsättning, skatteintäkter och sysselsättning 

Destination Uppsala har sedan 1989 en obruten serie av turistekonomiska rapporter presenterade per år. Här beräknas omsättningen för besöksnäringen i Uppsala kommun.
Turistekonomiska rapporter i Uppsala  kommun

 

Besökstatistik för anläggningar i Uppsala kommun

Destination Uppsala samlar årligen in besöksstatistik för utvalda anläggningar och områden i kommunen.
Besöksstatistik Uppsala kommun 2010-2017

Kontakt för turismrelaterad statistik
Charlotte Skott, VD Destination Uppsala AB
Tel +46 0 18 727 13 12, +46 705 66 55 58
E-posta Charlotte Skott

 

Länkar till webbplatser med turistisk statistik:

Tillväxtverkets sida om inkvarteringsstatistik

SCB's sida för inkvarteringsstatistik

 

Statistik för möten och evenemang i Uppsala

Destination Uppsala sammanställer årligen en återkommande rapport över de möten och evenemang som arrangeras i Uppsala. Med samma mätmetoder och nyckeltal kan vi leverera mötes- och evenemangsstatistik med jämförbara siffror för möjlighet till uppföljning och påverkan på utvecklingen på lång sikt.

Möten och evenemang i Uppsala – Årsrapport för år 2017 (pdf, 8,6 MB)

 

Kontakt för statistik relaterad till möten och evenemang i Uppsala
Anna Lindström
Tel +46 18 727 48 34, +46 76 761 83 35
E-posta Anna Lindström


+
Start / Press och bransch / Statistik