You seem to be from another country than Sweden. Do you want to browse the site in English?

SvenskaEnglish

GÖRA - EVENEMANG OCH SEVÄRDHETER I UPPSALA

Evenemang och besöksmål

INSPIRATION GÖRA

loading

SÖK EFTER EVENEMANG & BESÖKSMÅL

Alla kategorier
Visar 1-9 (av totalt 9 träffar)

Gamla Uppsala

Gamla Uppsala är ett av Nordens märkligaste fornlämningsområden. Här finns de tre majestätiska kungshögarna från 500-talet, ett av Nordens största gravområden och resterna efter domkyrkan som byggdes ...

Fullerö backar

Fullerö backar är ett naturskönt utflyktsmål med ängar, hagar, skog och berg. Det är ett av flera områden längs Uppsalaåsen som präglas av mycket lång kontinuerlig brukningshistoria. Här finns ett jär...

Broby

Broby fornlämningsområde är ett grav- och boplatsområde från yngre bronsåldern, 1100-500 f Kr. Området innehåller olika typer av gravar i form av stensättningar och skärvstenshögar, avfallshögar med s...

Husby gravfält

Vid Husby finns tre gravfält med gravar från yngre järnålder 550-1050 e Kr. Två av dem hittar du på krönet av Långbacken, här hade befolkningen sina begravningsplatser under järnåldern. Mellan gravfäl...

Hågahögen

Hågahögen är en spännande historisk plats att besöka. Högen, ca 50 meter i diameter och 7 meter hög, är en stormansgrav från Bronsåldern och runt 3000 år gammal. De funna gravgåvorna är bland de förnä...

Kung Skute

Kung Skutes hög är den största av totalt sex gravhögar. Den är från yngre järnålder, 500-1100 e. Kr. Därtill finns gravar som består av resta stenar från tiden omkring år 0 och flera så kallade hålväg...

Kvarnbofältet

Kvarnbo gravfält består av en runsten, ett femtiotal runda stensättningar och ett trettiotal bautastenar, varav de flesta är gravmarkeringar. Fynden som gjorts vid utgrävningarna här daterar gravfälte...

Lena fornlämning

På åsen med god utsikt över sammanflödet mellan Fyrisån och Vendelån ligger Lena medeltida kyrka. I omgivningen finns flera fornlämningar från yngre järnålder, närmare bestämt fem större gravhögar, gr...

Valsgärde gravfält

På en moränkulle intill Fyrisån vid Valsgärde hittar du ett gravfält från järnålder. Kullen delas av en längsgående sänka med spår efter en forntida väg. På höjden finns ovala svackor, vilka är spår a...

+
Start / Göra