You seem to be from another country than Sweden. Do you want to browse the site in English?

SvenskaEnglish
Sevärdheter Fornlämningar

Lena fornlämning

GRAVHÖGAR FRÅN JÄRNÅLDERN

 
 

På åsen med god utsikt över sammanflödet mellan Fyrisån och Vendelån ligger Lena medeltida kyrka. I omgivningen finns flera fornlämningar från yngre järnålder, närmare bestämt fem större gravhögar, gravfält och flera runstenar. Genom läget på åsens sluttning har de varit väl synliga i landskapet.

 

FLER EVENEMANG & AKTIVITETER

+
Start / Göra / Göra / Lena fornlämning