You seem to be from another country than Sweden. Do you want to browse the site in English?

SvenskaEnglish
UPPSALA I ALMEDALEN 2018

träffa oss på andra arenor

Uppsala deltar också i flera program på andras arenor. Välkommen att träffa oss där!

Söndag 1 juli

Så ska framtidens cykelstad utformas - hur går vi vidare för att flera ska välja cykeln?

16.15–17.00. Medverkande: Maria Gardfjell (MP), kommunalråd, Uppsala kommun. Arrangör: Lunds kommun – en del av Öresundshuset.

 

Måndag 2 juli

Klimararbete i framkant – kommuner visar vägen

10.00–10.45. Medverkande: Björn Sigurdsson, klimatstrateg, Uppsala kommun. Arrangör: Klimatkommunerna.

Raka spåret mot framtida tillväxt?

10.30–11.00. Medverkade: Mats Norrbom, stadsbyggnadsdirektör, Uppsala kommun och Charlotte Skott, näringslivsdirektör, Uppsala kommun. Arrangör: Business Arena och Uppsala kommun.

Data för samhällets bästa – men säljer vi samtidigt ut enskildas integritet?

10.30–11.00. Medverkande: Markus Bylund, strategichef IT och digitalisering, Uppsala kommun. Arrangör: Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA. 

Tillsammans för en smartare stad

13.00–13.45. Medverkande: Markus Bylund, strategichef IT och digitalisering, Uppsala kommun. Arrangör: Microsoft AB.

Vad har framtidens toppchefer gemensamt?

14.00–14.45. Medverkande: Josefine Åhrman, idrotts- och fritidsdirektör, Uppsala kommun. Arrangör: Tidningen Chef.

Civilsamhällets roll för jämlikare hälsa

15.00–15.50. Arrangör: Svensk förening för folkhälsoarbete

 

Tisdag 3 juli

Upplevd trygghet eller faktisk säkerhet? Kan vi uppnå både och med hjälp av IoT?

08:00–09:00. Medverkande: Markus Bylund, strategichef it och digitalisering, Uppsala kommun. Arrangör: Internet of Things Sverige, Uppsala universitet.

Hur säkrar vi dricksvatten till en kraftigt växande stad?

12.30–13.30 Medverkande: Sigrid de Geyter, vd, Uppsala Vatten, Bertil Lustig, va-chef, Uppsala Vatten, Maria Gardfjell (MP), kommunalråd, Uppsala kommun. Arrangör: Uppsala Vatten, Sveriges geologiska undersökning.

Kommer en omreglerad spelmarknad att leda till ökat spelmissbruk

12:30–13:30. Medverkande: Jonas Segersam (KD), kommunalråd, Uppsala kommun. Arrangör: U-FOLD, Uppsala universitet.

Hur kan film påverka bilden av en stadsdel och förbättra medborgardialogen?

16.00–16.30. Medverkande: Erik Pelling (S), kommunalråd, Uppsala kommun. Arrangör: Sveriges Marknadsförbund, Marknadsföreningen Gotland, Populate.

Under dagen arrangerar Akademiska sjukhuset tre seminarier på temat "delaktighet och samverkan för framtidens vård".

Läs mer om seminarierna på Vårdtorget 2018

 

Onsdag 4 juli

Hur får vi förbättrade finansieringsförutsättningar för byggandet av bostäder?

08:00–09:00. Medverkande: Erik Pelling (S), kommunalråd, Uppsala kommun. Arrangör: Föreningen för byggemenskaper, Sveriges Arkitekter

Digital kompetens hos beslutsfattare och ledare i offentlig sektor

10.00 –10.50. Medverkande: Markus Bylund, strategichef IT och digitalisering, Uppsala kommun. Arrangör: Digitala Västerbotten, Region Västerbotten.

Flyget bekräftar marknaden - men hur viktigt är det att Sverige attraherar globala aktörer?

11.00–12.00. Medverkande: Marlene Burwick (S), kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun. Arrangör: Airport City Stockholm.

Är sopor sopor?

11.30–12.30. Medverkande: Maria Gardfjell (MP), kommunalråd, Uppsala kommun. Arrangör: Vattenfall.

Nyttjar vi mark- och vattenresurserna på ett hållbart sätt? Dricksvattenförsörjning kontra tillväxt

12.30–13.30. Medverkande: Maria Gardfjell (MP), ordförande, Uppsala Vatten AB. Arrangör: SLU, Gästrike Vatten AB.

Social hållbarhet – hur gör vi?

13.00 –14.00. Medverkande: Ingela Hagström, avdelningschef social hållbarhet, Uppsala kommun, Stefan Sandberg, verkställande direktör, Uppsalahem. Arrangör: SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling.

Hur kan generationer mötas i maktens centrum?

15.30–16.15. Medverkande: Maria Gardfjell (MP), kommunalråd, Uppsala kommun. Arrangör: WWF Sweden Youth, Världsnaturfonden, We_Change, Fler Unga, Scouterna, Raoul Wallenberg Differencemakers, Young Innovation HUB, Sveriges Ungdomsråd.

 

Torsdag 5 juli

Kultur för sin egen skull eller kultur som metod – eller både och?

11.00–11.45. Medverkande: Patric Kiraly, utvecklingsledare, Uppsala Konstmuseum. Arrangör: Studieförbundet Bilda

 +
Start / Uppsala i Almedalen / På andra arenor