You seem to be from another country than Sweden. Do you want to browse the site in English?

SvenskaEnglish
UPPSALA I ALMEDALEN 2018

program onsdag 4 juli

Besök Uppsalas arena, Donners plats 6, eller ta del av våra seminarier på Youtube – live eller i efterhand.

Följ våra seminarier och aktiviteter på Youtube.

Hur rustar vårdverksamheten för den digitala omställning som krävs för att klara framtidens behov?

Onsdag 4 juli, kl 09.00

2017 påbörjade Region Uppsala sin utvecklingsresa kallat e-tjänstelyftet. Både chefer och medarbetare har engagerats och 100 talet e-tjänstecoacher och e-tjänstsamordnare har diplomerats.

Med Christina Hermans, projektledare för E-tjänstelyftet, Region Uppsala

 

Vad händer när rättspraxis ändras för barn med behov av assistans och egenvård?

Onsdag 4 juli, kl 10.00

Hur arbetar vi tillsammans för att undvika onödig tid på sjukhus och för att se till att barnen får basal hälso- och sjukvård eller egenvård i hemmet när de är utskrivningsklara från sjukhuset?

 

Hur kan vi verka för ett innovationsstöd i världsklass?

 Onsdag 4 juli, kl 11.00

Hur har Uppsala skapat ett av Sveriges starkaste regionala innovationsstöd? Samtal om hur regional samverkan har skapat ett starkt innovationssystem i Uppsala och hur vi kan öka antalet kvinnliga investerare.

 

Uppsalalunchen: Innovation för tillväxt 

Onsdag 4 juli, kl 12.00

En intensiv timme där beslutsfattare, företagsledare, entreprenörer ger sin syn på hur Uppsala kan bli bättre som mötesplats och en självklar plats för framtidens företag.

 

Hur går man från förhandlingskultur till samverkanskultur?

Onsdag 4 juli, kl 13.00

Hur kan regionen, länsstyrelsen och kommuner leda regional utveckling tillsammans? Vilket ledarskap krävs för att klara framtidens utmaningar i en växande region?

 

Hur kan 800 sidor statlig utredning bli konkret verklighet och leda till en effektiv och nära vård i Uppsala län 2030?

Onsdag 4 juli, kl 14.00

Svensk hälso- och sjukvård står inför stora utmaningar, men också möjligheter. Hur kan vi gå från sjukvårdssystem till hälsosystem som utgår från invånarnas behov? Hur kan kommuner och region ta gemensamt ansvar för utvecklingen?

 

Glokalt ansvar – hur samverkar man kring ett slutförvar? 

Onsdag 4 juli, kl 15.00

Hur samverkar man lokalt, nationellt och internationellt kring en fråga som sträcker sig 100 000 år i framtiden? Seminarium om samverkan och ansvar kring ett eventuellt bygge av ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. 

 

Sjukhushund – en bakterierisk eller framtidens medicin för sjuka barn?

Onsdag 4 juli, kl 16.00

Kan man få sjuka barn att må bättre? Och dessutom att läka fortare? Hör matte till sjukhushunden Livia, tillika överläkare, Ann Edner berätta om ett världsunikt forskningsprojekt som visat goda resultat.

+
Start / Uppsala i Almedalen / program 4 juli