You seem to be from another country than Sweden. Do you want to browse the site in English?

SvenskaEnglish
Uppsala i Almedalen 2019

Program måndag 1 juli Klimat och miljö

 

Vi uppdaterar just nu programmet för Almedalen 2019, mer information kommer inom kort.

 

Årets globala klimatstad. Och sen då?

08.00–08.45 (frukost från 07.30)

Om vi ska klara klimatmålen krävs systemförändringar och utvecklad samverkan. Det räcker inte att effektivisera nuvarande system, vi behöver nya lösningar och innovationer. Hur organiserar vi nästa steg i det lokala och regionala arbetet? Välkommen till öppet rundabordssamtal med frukost från 07.30.

 

Eleffektfrågan – Vi höjer hastigheten för att snabbare nå lösningarna

10.00–10.45

I Mellansverige har det under de senaste åren uppstått en brist på eleffekt. Detta leder bland annat till att planerade samhällsutbyggnader och etableringar av företag inte kommer till stånd. Vilka åtgärder behövs och hur samarbetar vi på lokal och regional nivå med den nationella nivån?

 

Hur kan vi minska vårt klimatavtryck? Så gör Världens klimatstad

11.00–11.45

70 procent av världens befolkning väntas bo i städer år 2050. Det medför stora miljö-och klimatutmaningar men också möjligheter. Tillsammans kan kommun, näringsliv och civilsamhälle bidra till en hållbar omställning genom att främja hållbara livsstilar i samarbete med engagerade medborgare.

 

Hur drivs samverkansplattformar för klimat och hållbarhet på bästa sätt?

12.00–12.45

Lunch- och arbetsmöte för särskilt inbjudna med fokus på hur samverkan inom klimat och hållbar utveckling mellan olika samhällsaktörer som företag, myndigheter, akademi och ideella organisationer kan ge resultat.

+
Start / Uppsala i Almedalen / Program 1 juli