You seem to be from another country than Sweden. Do you want to browse the site in English?

SvenskaEnglish
Uppsala i Almedalen 2019

Program onsdag 3 juli Social hållbarhet

 

Vi uppdaterar just nu programmet för Almedalen 2019, mer information kommer inom kort.

 

Breda partnerskap tar Agenda 2030 till nästa nivå

08.00–08.45 (frukost från 07.30)

Agenda 2030 kräver ett långsiktigt, strategiskt och holistiskt arbetssätt för att nå de globala målen. I Uppsala finns klimatprotokollet som ger vägledning för klimatarbetet – går det att ta fram en liknande strategi inom social hållbarhet? Hur kan näringslivet, akademin, det offentliga och civilsamhälle gå samman för att ta fram en gemensam färdplan? Välkommen till öppet rundabordssamtal med frukost från 07.30.

 

Orimlig oro? Kan trygghetsskapande åtgärder skapa otrygghet?

10.00–10.45

Otryggheten ökar i samhället – men vad påverkar tryggheten mest?

 

Från bokomslag till laptopskal – biblioteken kan bidra till digitaliseringen

11.00–11.45

Det sker en digital transformation i samhället idag. Som medborgare och kunder förväntas vi sköta allt fler tjänster digitalt. Men alla kan inte ta del av utvecklingen och behöver hjälp med vanliga tjänster. Det kan biblioteken ge, men många känner inte till det.

 

Social hållbarhet – hur använder vi kunskapsunderlag för att nå målen?

12.00–12.45

Genom att skapa förutsättningar för en mer jämlik välfärd kan vi nå målen om social hållbarhet. Med olika besluts- och kunskapsunderlag kan vi prioritera vad som behöver göras och var. Vilka underlag behövs och hur drar vi konkret nytta av dem?

 

Unga mår allt sämre psykiskt. Hur skapar vi ett socialt hållbart samhälle som främjar psykisk hälsa?

13.00–13.45

År 2030 är psykisk ohälsa den största sjukdomsbördan för samhället. Unga uppger att de mår allt sämre psykiskt och söktrycket till vården ökar. Vad kan vi göra för att motverka psykisk ohälsa hos barn och unga? Hur skapar vi ett socialt hållbart samhälle som främjar god psykisk hälsa hos unga?

 

+
Start / Uppsala i Almedalen / Program 3 juli